Consignatie-Verkoop

Over het algemeen kopen we instrumenten niet rechtstreeks van particulieren terug.


Nieuwere en/of goedkope studie-instrumenten worden niet geaccepteerd.
Als dit systeem voor u geschikt is, kunt u uw instrument aan ons aanbieden voor onderzoek in onze werkplaats
(ongeveer twee dagen) om te bepalen of er geen essentiële ingrepen nodig zijn om het in de verkoop te brengen..

Voorbeelden:

  • de algemene architectuur van het instrument mag geen grote fouten bevatten
  • het instrument mag geen ongerepareerde breuk vertonen
  • geen enkel onderdeel mag worden losgemaakt (randen, toets, enz.)
  • de stemsleutels / mechanieken moeten perfect afgesteld zijn
  • de snaren kunnen niet geoxideerd of beschadigd zijn
  • de kam moet recht en passend gesneden zijn
  • de afstand van de snaren moet correct en regelmatig zijn

Een consignatieovereenkomst kan pas rechtsgeldig worden afgesloten na het verhelpen van eventuele
geconstateerde problemen.

Als reparaties en upgrades in onze werkplaatsen worden uitgevoerd, moeten deze worden betaald voordat het
instrument daadwerkelijk te koop wordt aangeboden.
Deze vereisten laten in principe toe om meer geluk te geven aan het gepresenteerde instrument en om de
tentoonstellingstijd in de winkel te verminderen, maar zonder enige formele garantie in dit opzicht.

.