Verhuur

Wij bieden twee soorten diensten aan:

1. eenvoudige verhuur (violen, altviolen, cello’s, contrabassen en klassieke gitaar).

2. verhuur met koopoptie (leasing).

1. Eenvoudige verhuur:

Voorwaarden :

Verhuur is mogelijk in alle beschikbare formaten (4/4, 3/4, 1/2, 1/4,…).

Een huurperiode is gelijk aan een kalendermaand, met uitzondering van de eerste periode die minimaal drie maanden bedraagt.

Na de derde maand kan het contract op elk moment worden beëindigd, mits de verschuldigde huurgeld wordt betaald.

Het is essentieel om een ​​VISA- of MasterCard creditcard te tonen die is uitgegeven door een bank om een ​​garantie vast te stellen (geen prepaidkaarten).

De garantie (creditcardgegevens) wordt door de verhuurder bewaard tot de huurder het instrument en zijn toebehoren heeft geretourneerd.

Elke drie maanden wordt een bedrag gelijk aan drie maanden huur door de verhuurder/crediteur afgeschreven via een Europese SEPA-incassomachtiging (domiciliering). In het geval dat de incasso-aanvraag door uw bank wordt geweigerd, worden de verschuldigde betalingen opgevraagd via de creditcard die als garantie dient.

Als een wijziging van de instrumentgrootte nodig is, wordt het oude instrument teruggegeven aan de verhuurder en worden de verschuldigde maandelijkse termijnen betaald. Er wordt dan een nieuw huurcontract opgemaakt en er wordt een nieuwe waarborg opgesteld voor een instrument van een beter formaat.

Elke afstelling of reparatie moet in onze werkplaats worden uitgevoerd. Reparaties na een ongeval en eventueel gebroken snaren zijn voor rekening van de huurder.

Normale huurslijtage wordt geaccepteerd.

Het instrument en de accessoires blijven het exclusieve eigendom van AZZATO.

Elk geschil valt onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel.

 

Instrument Garantie  Huur / maand  Accessoires inbegrepen
Viool 4/4> 1/16  290 € 13 € / maand  Koffer, strijkstok en hars
Alt  450 € 15 € / maand  Koffer, strijkstok en hars
Cello 4/4> 1/8 1.200 € 30 € / maand  Tas, strijkstok en hars
Contrabas 2.700 €  100 € / maand Tas, strijkstok en hars
Contrabas / per week  2.700 € 50 € / week  Tas, strijkstok en hars
Klassieke gitaar 4/4>3/4  290 €  15 € / maand Hoes

 

 

2. Instrumentverhuur met optie tot aankoop (leasing):

U heeft de mogelijkheid om een ​​nieuw muziekinstrument met koopoptie te huren voor één of twee volledige en

ondeelbare periodes van 5 maanden (2 x 5 maanden = één schooljaar).

De huurprijs voor een huurperiode = 1/5e van de cataloguswaarde van het instrument.

De eerste periode van 5 maanden wordt contant betaald bij het aangaan van het huurcontract.

De tweede periode wordt, evenals het saldo, elk via een Europese SEPA-incassomachtiging (domiciliering) verrekend.

Het is essentieel om een ​​VISA- of MasterCard creditcard te tonen die is uitgegeven door een bank om een ​​garantie

vast te stellen.

In het geval dat het incassoverzoek door uw bank wordt geweigerd, worden de verschuldigde betalingen via de

creditcard opgevraagd.

Als u na 5 maanden of 10 maanden besluit het instrument terug te sturen, vervalt dit contract en de garantie die

daarop betrekking heeft, mits zorgvuldig met het instrument wordt omgegaan.

Elke aanpassing of herstelling dient te gebeuren in onze werkplaats en op kosten van de huurder.

Eventuele wijzigingen aan de gehuurde instrumenten zijn altijd de verantwoordelijkheid van de huurder en zijn

daarom niet opgenomen in dit contract.

Het instrument blijft het exclusieve eigendom van AZZATO totdat de huurder de volledige waarde van het

instrument en zijn accessoires heeft betaald.

Elk geschil valt onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel.